Skip to content

รูปแบบการยึดโครงหลังคา

การยึดรั้ง (Bracing)  

โดยทั่วไปโครงสร้างเหล็กจะมีจุดต่อที่ค่อนข้างยืดหยุ่น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องการการยึดรั้ง (Bracing) เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความแข็งแรงทางด้านข้างให้แก่อาคาร โดยอาจทำการยึดรั้งช่วงหัวท้ายและ ช่วงเว้นช่วงดังในรูป

องค์อาคารที่ใช้ในการยึดรั้งมักจะเป็นแบบรับแรงดึงเนื่อจากมีความยาวมาก โดยอาจใช้ ลวดสลิงหรือเหล็กเส้นกลม ซึ่งจะต้องติดตั้งให้ตึงคือมีแรงดึงจึงจะทำงานได้ ดังนั้นจึงต้องใช้อุปกรณ์ ขันเร่งเกลียว (Turnbuckle) ขึงให้ตึงโดยมีแรงดึงภายในองค์อาคาร

โครงถัก (Truss)  

ในโครงถักที่มีขนาดใหญ่คือช่วงความยาวและความสูงมาก อาจต้องใช้โครงถักรองในทิศทางที่ตั้งฉาก ท าหน้าที่ “ค้ำยัน” โครงถักหลัก เพื่อให้เพิ่มเสถียรภาพให้แก่โครงหลังคา และช่วยต้านทานแรงลมใน ทิศทางขนานสันหลังคา