Skip to content

สกรูซิกม่า

สกรูมีสำคัญต่อการติดตั้ง หากใช้สกรูไม่ดีจะทำให้เกิดความเสียหายภายหลัง การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม มีคุณภาพในการติดตั้งจะช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้  

คุณสมบัติ
1. ขนาดสกรู HEX 10 – 16 * 16 Self S3
2. เหมาะสำหรับงานแปเหล็ก
3. ตัวสกรูเคลือบสารกันสนิม ช่วยปกป้องเนื้อเหล็กที่ทำการเจาะ
4. ความหนาที่สามารถเจาะ  1.2 – 2.1 มม.