Skip to content

แประแนงเหล็กตัว C150 (อะเส)

อะเส คือ ส่วนประกอบของโครงสร้างหลังคาที่วางพาดอยู่บนหัวเสา มีลักษณะคล้ายๆ คาน ทำหน้าที่ในการยึดกับรัดหัวเสา และรับแรงจากโครงหลังคาถ่ายลงสู่เสา โดยทั่วไปแล้วอะเสมักจะวางตรงบริเวณทางด้านริมนอกของเสาและจะวางเฉพาะด้านที่มีความลาดเอียงของหลังคา 

ซึ่งอะเสเป็นโครงสร้างที่ทำได้จากหลายวัสดุทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กตัวซี หรือไม้ ตามความเหมาะสมของโครงสร้าง แต่โดยส่วนมากแล้วมักจะนิยมใช้อะเสเหล็กหรืออะเสคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งทั้งสองแบบมีข้อดีกับข้อเสียที่แตกต่างกันไป ในการเลือกใช้จะขึ้นอยู่กับสถาปนิกและวิศวกรว่าอะเสแบบไหนเหมาะสมกับรูปแบบและโครงสร้างบ้าน

รายละเอียดสินค้า

  1. C คือ มีรูปทรงเป็นตัว C
  2. 150 คือ หน้ากว้างของเหล็ก
  3. 1.90 มม. คือ ความหนาของเหล็ก 

          อะเส ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีน้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับอะเส ค.ส.ล และสามารถทำการติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างได้มาก ซึ่งการติดตั้งอะเสเหล็กบนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทั่วไป ช่างจะนำเพลทเหล็กมาเชื่อมกับเหล็กเสริมบนหัวเสา เพื่อทำการเชื่อมกับอะเสเหล็กอีกที และเมื่อเชื่อมอะเสเหล็กเพื่อรัดหัวเสาแล้ว ก็สามารถทำการเชื่อมจันทันกับอะเสเหล็กได้เลย หรือหากเป็นโครงหลังคากัลวาไนซ์สามารถทำการติดตั้งโดยใช้สกรูยึดกับอุปกรณ์มาตรฐานเข้ากับอะเสเหล็ก 

แต่อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในบริเวณที่มีลมพัดค่อนข้างแรง โครงหลังคาที่ใช้อะเสเหล็กอาจจะเกิดการสั่นไหว ฉะนั้นจึงควรผ่านการออกแบบและคำนวณโดยวิศวกร มีการควบคุมการก่อสร้างหน้างานอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมเหล็กในแต่ละขั้นตอนและทาสีกันสนิมอย่างพิถีพิถัน และจะต้องทำการควบคุมคุณภาพของเหล็กที่ใช้อย่างเคร่งครัด