Skip to content

Our services

1. บริการให้คำปรึกษา

งานรับเหมาก่อสร้างโรงงาน, งานโครงการและงานโครงหลังคาสำเร็จรูป

2. ประเมินราคา

งานโครงหลังคาสำเร็จรูป โครงสร้างหลังคา โครงเหล็กถัก

3. ถอดแบบโครงสร้าง

รับถอดแบบโครงสร้าง – โครงหลังคาสำเร็จรูป, โครงเหล็กถัก

PRODUCTS

1. ออกแบบโครงหลังคาสำเร็จรูป โดยโปรแกรมสำเร็จรูปจากต่างประเทศ
2.
สามารถออกแบบเพื่อรองรับแบบหลังคาได้หลายรูปแบบมีการคำนวณที่ชัดเจนและแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม ใช้หลักการ  “BEST” ในการออกแบบ
     2.1 Beauty ความสวยงาม
     2.2 Economical ความประหยัด
     2.3 Safety ความปลอดภัย
     2.4Topicality ความทันสมัย

OUR PROJECTS

สาระน่ารู้

คือ โครงสร้างหลังคาซึ่งประกอบขึ้นโดยการยึดปลายทั้งสององค์อาคารเส้นตรงต่อกันเพื่อส่งแรงผ่านระหว่างองค์อาคาร โดยอาจยึดติดกันโดยการเชื่อมหรือใช้สลักเกลียว โครงสร้างที่นิยมทำเป็นโครงถัก ได้แก่ สะพาน และโครงหลังคารูปทรงพื้นฐานของโครงเหล็กถักจะเป็นรูปสามเหลี่ยม

โครงหลังคาสำเร็จรูปใช้เหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ ยึดตะปูเกลียวเคลือบกัลวาไนซ์ เหล็กกำลังดึงสูง G550 / 5,500 ksc ตะปูเกลียว 1 ตัวรับน้ำหนักได้ 300 กก. น้ำหนักเบา 6 กก./ตร.ม. 

โครงเหล็กรูปพรรณ ใช้เหล็กดำทาสีกันสนิมทั่วไปมีหลายคุณภาพ ยึดกันโดยการเชื่อมเหล็กแรงดึงปกติ G240 / 2,400 ksc. ซึ่งตรวจสอบได้ยาก

 โครงเหล็กถักหรือโครงหลังคาสำเร็จรูปมีราคาถูกกว่าถึง 25 – 30% และใช้ระยะเวลาในการสร้างที่รวดเร็วกว่า สะดวกในการติดตั้งและมีน้ำหนักเบา แข็งแรงและทนทานมากกว่าโครงเหล็กธรรมดา